Copyright © 1997-2013 All Rights Reserved
Spójny stylistycznie system oświetleniowy oparty na diodach LED do zastosowania w iluminacji architektury, prowadzeniu światłem oraz aranżacji oświetlenia ogólnego miejsc publicznych. Minimalistyczna, oparta na prostopadłościanach forma stwarza możliwość optymalnej konfiguracji zarówno w zakresie fotometrii, strumienia świetlnego opraw, form przestrzennych oraz ich skali.
LUXAN Sp. z o.o. - Długołęka, ul. Robotnicza 60, 55-095 Mirków, tel. (71) 315 16 51, e-mail: luxan@luxan.com.pl