A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: node_l1

Filename: layouts/meta.php

Line Number: 5

Polityka prywatności -
Copyright © 1997-2013 All Rights Reserved
 • Polityka prywatności

  Firma „LUXAN Inżynieria Oświetlenia” dostrzega problemy ochrony prywatności w serwisach internetowych. Ta deklaracja zawiera zasady zbierania i wykorzystywania informacji o klientach, obowiązujące w naszym serwisie.


   

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LUXAN Inżynieria Oświetlenia Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce (55-095) przy ul. Robotniczej 60, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000179129, NIP: 8961355582, REGON: 932946394.

   

  RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

  Pozyskiwane dane osobowe są ograniczane przez naszą firmę do niezbędnego minimum danych zwykłych (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu).

   

  ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

  Administrator przetwarza informacje pozyskane:

  - z formularza zamówienia Newslettera, dostępnego na witrynie www.lxn.pl, wypełnianego dobrowolnie przez osoby zainteresowane zamówieniem niniejszej usługi,

  - w drodze indywidualnego (telefonicznego, drogą elektroniczną) kontaktu osób zainteresowanych prezentowanych ofertą z pracownikami naszej firmy, upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych.

   

  CEL PRZETWARZANIA DANYCH

  Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

   

  1. umożliwienie Państwu nawiązania z nami kontaktu w danym temacie poprzez udostępnione dane kontaktowe oraz udzielenia Państwu rzetelnej odpowiedzi na przesłane zapytanie. Aby to osiągnąć, możemy prosić Państwa o podanie różnych kategorii danych w zależności od wybranego przez Państwa tematu. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych jest ograniczany przez naszą firmę do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie.

  2. umożliwienie Państwu złożenia zamówienia na usługę Newslettera za pomocą formularza rejestracyjnego obecnego na stronie serwisu, jedynie za wyrażoną zgodą zainteresowanego.

   

  PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

  Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są:

   

  1. Państwa zgoda na przetwarzanie niektórych kategorii danych w określonym celu, np. w procesie realizacji usługi Newslettera (RODO, art. 6 pkt. 1 litera a)

   

  2. realizacja umowy, której jesteście Państwo stroną, lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (RODO, art. 6 pkt. 1 lit. b)

   

  3. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora wyrażone poprzez marketing bezpośredni.

   

   

  ODBIORCY DANYCH

  Odbiorcą danych osobowych są:

  - upoważnieni pracownicy naszej spółki w zakresie obowiązków służbowych

  - podwykonawcy obsługujący wysyłkę materiałów promocyjnych: Poczta Polska, firmy kurierskie

  - nasi kontrahenci, z którymi wspólnie realizujemy Państwa zlecenia – wówczas udostępniamy Państwa dane jedynie za Państwa zgodą.

  Państwa dane nie są przekazywane innym osobom trzecim i państwom trzecim.

   

  Czy podanie danych osobowych jest wymogiem?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie zobowiązuje do zawarcia jakiejkolwiek umowy.

   

  OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

  Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed podjęciem umowy, dane osobowe są przetwarzane na okres niezbędny do wykonania czynności oraz przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, składanych zarówno przez, jak i wobec Administratora danych. Okres ten wynosi co do zasady 3 lata.

   

  W przypadku zamówienia usługi Newslettera Administrator przetwarza dane osobowe subskrybenta od momentu wyrażenia przez niego zgody do momentu otrzymania przez Administratora decyzji o cofnięciu zgody.

   

   

  PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

  Przysługują Państwu następujące prawa:

  • dostępu do danych

  • sprostowania danych

  • usunięcia danych

  • ograniczenia przetwarzania danych

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  • przenoszenia danych.

    

  Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

   

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje z chwilą jej opublikowania na stronie serwisu www.lxn.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszej Polityki prywatności w zakresie obowiązujących przepisów prawnych. Informacja o zmianach będzie podawana do wiadomości na łamach serwisu w widoczny sposób, a subskrybentom korzystającym z usługi Newsletter - poprzez wiadomość e-mail.

LUXAN Sp. z o.o. - Długołęka, ul. Robotnicza 60, 55-095 Mirków, tel. (71) 315 16 51, e-mail: luxan@luxan.com.pl